درباره‌ی کرونای هندی بیشتر بدانیم!

گونه ویروس هندوستان چیست؟

گونه SARS-CoV-2 (کرونای هندی) گزارش شده از هندوستان به صورت ۱۶۱۷ B نامگذاری شده است.این گونه جدید ابتدا در دسامبر سال ۲۰۲۰ گزارش شد و از آن زمان رو به افزایش داشته است. این ویروس دارای دو موتاسیون در ناحیه S میباشد که شامل L452R و E484Q بوده است و قبلا هریک از موتاسیونها به صورت مستقل در نواحی دیگر جهان دیده شده اند. مطالعات قبلی نشان دارده موتاسیونهای فوق الذکرموجب افزایش اتصال ویروس به سلولها شده و با افزایش عفونت زایی همراه بوده است. افزایش کشندگی این گونه از ویروس به اثبات نرسیده است. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که این تغییرات خنثی سازی ویروس در مقابل پادتن ها را کاهش دهد و موجب کاهش اثر بخشی واکسن ها گردد.

روش مقابله با کرونای هندی چیست؟

اگرچه ممکن است اثربخشی واکسن در مقابل گونه های جدید کاهش یابد ولی ازآنجا که ساختار کلی ویروس با گونه های قبلی همچون کرونا ویروس انگلیسی تقاوت اندکی دارد واکس موجب ایجاد مقاومت نسبی در مقابل گونه های جدید میگردد. فاصله گذاری اجتماعی استفاده از ماسک و شتشتوی دست همیشه موثر است و موجب کاهش انتقال ویروس می شود. آیا واکسن ها در مقابل ویروس SARS CoV 2  اثربخش هستنند؟مطالعات نشان میدهد که واکسیناسون میزان ابتلاء به ویروس را به شدت کاهش میدهد. اگرچه اثربخشی هیچ واکسنی صد در صد نیست و ابتلاء به ویروس در افراد واکسینه شده هم دیده میشود. در صورت ابتلاء به بیماری پس از واسیناسیون شدت بیماری و مرگ ومیر آن به شدت کاهش میباید و بیماری در اکثر موارد بدون علامت است.

حداکثر مقاومت در بدن پس از واکسیناسون چه موقع است؟

بیشترین میزان آنتی بادی بادی چهار هفته پس از تزریق دوز دوم واکسن ایجاد میشود. همانطور که قبلا گفته شد ایمنی ایجاد شده پس از تزریق واکسن صد در صد نیست و رعایت پروتوکل های بهداشتی و استفاده از ماسک برای کنترل انتقال ویروس همچنان ضروری است.

یا تست PCR قابلیت تشخیص ویروس کرونای هندی یا انگلیسی را دارد؟

تغییرات ویروس کرونای هندی اکثرا در ناحیه S میباشد و از آنجا که اکثر آزمایشگاه ها برای تشخیص از نواحی RdRP و N استفاده میکنند احتمال ایجاد منفی کاذب در PCR کم است و این تست قابلیت شناسایی گونه ها مختلف را دارد.به دلیل آنکه تشخیص گونه ویروس نیازمند اهمیت درمانی ندارد و هزینه انجام آن بالاست شناسایی گونه ویروس در آزمایشگاه های تشخیصی به صورت روتین انجام نمی شود.

منبع سایت سازمان بهداشت جهانی به آدرس:

 https://www.who.int/csr/don/31-december-2https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-effects-of-virus-variants-on-covid-19-vaccines020-sars-cov2-variants/en/

https://www.who.int/news-room/news-updates

به اشتراک بگذارید.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email