آزمایشگاه را به خانه‌ی خود ببرید!

خوشبختانه امروزه در کشور تعداد آزمایشگاه هایی که خدمات در محل را ارائه می کنند، در حال افزایش است. در عصر حاضر که حجم کارهای روزمره در حال افزایش بوده و مردم وقت کمی برای امور متفرقه دارند، وجود آزمایشگاه هیای همانند آزمایشگاه اروند که امکان نمونه گیری در منزل را فراهم می کنند، اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد.

شما به سادگی می‌توانید با تکمیل فرم زیر درخواست نمونه گیری در منزل از طریق آزمایشگاه اروند را ثبت کنید.