درباره ما

با پزشکان آزمایشگاه اروند بیشتر آشنا شوید

دکتر شاه سیاه

متخصص آسیب شناسی

دکتر رضا شاه سیاه در سال ۱۳۷۵ در رشته پزشکی و در سال ۱۳۸۷ در رشته پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شد. دکتر شاه سیاه حائز رتبه دو کشوری در امتحان جامع علوم پایه سال ۱۳۷۸ و رتبه یک کشوری در امتحان بورد تخصص در سال ۱۳۸۷ میباشد. دکتر شاه سیاه در سال ۱۳۸۸ به عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آمد و تاکنون بیش از ۳۰ مقاله علمی در مجلات معتبر علمی به چاپ رسانده است. دکتر شاه سیاه به مدت ۱۰ سال مسئولیت فنی آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی در بیمارستان امام خمینی و به مدت ۵ سال سابقه مسئولیت بخش ایمونولوژی آزمایشگاه بیمارستان پارس را داشته اند.

دکتر زارعی

متخصص آسیب شناسی

دکتر عبدالمجید زارعی در سال ۱۳۷۲ با رتبه ۶۴ کنکور سراسری وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند. تحصیلات خود را با موفقیت به اتمام رسانده و در سال ۱۳۸۰ فارع التحصیل شدند. در سال ۱۳۸۳ وارد رشته تخصصی پاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند و با نمره ممتاز موفق به کسب بورد تخصصی در این رشته شدند. در دوران طرح با تاسیس اولین آزمایشگاه تخصصی در شهر رامهرمز موجب تحول در خدمات تشخیصی در آن منطقه محروم گردیدند. ایشان سابقه همکاری با آزمیشگاه های پاتوبولوژی بیمارستان مهر و بیمارستان مدائن تهران را دارند به صورت همزمان ایشان موفق به چاپ چند مقاله در زمینه مولکولار پاتولوژی در مجلات معتبر شدند.